AKP’li Üsküdar Belediyesi, park alanını başka parselle takas ederek imara açtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Üsküdar Belediyesi’nin, Kandilli Mahallesi 946 ada, 33 parselin bir kısmı ile tıpkı ada içindeki 23 parselin doğusunda bulunan bir park alanının takas edilmesiyle ilgili olarak hazırladığı imar planı değişikliği teklifini görüştü.

İBB Planlama Müdürlüğü, Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği teklifini, kendi değerlendirmesini de ekleyerek İBB Meclisi’ne gönderdi.

İBB, PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİ UYGUN GÖRMEDİ

İBB Planlama Müdürlüğü’nün Üsküdar Belediyesi’nin plan değişikliği teklifi ile ilgili olarak meclise gönderdiği değerlendirmede özetle şöyle denildi:

“Teklif plan değişikliği ile 26.09.2016 onanlı Nazım İmar Planı’nda, ‘konut alanında’ kalan Üsküdar ilçesi, Kandilli Mahallesi, 946 ada, 33 parselin bir kısmının (yaklaşık 1.040 metrekare), ‘park alanında’ kalan 946 ada, 23 parselin doğusundaki, yaklaşık olarak birebir alansal büyüklükteki tescil dışı alanın ise ‘yüksek yoğunluklu konut alanına’ alındığı, konut alanı ve park alanı işlevleri yer değişikliği halinde hazırlandığı görülmekle birlikte, park alanı bütünlüğünün ve fonksiyonelliğinin bozulduğu ve Yeşil Alan Tesisler Üretim Müdürlüğü’nce de teklifin bu istikametiyle uygun bulunmadığı, 23 parselin doğusunda yer alan terkli alanın ‘konut alanına’ alınması ve tescil-satışa bahis edilmesi halinde ikinci defa emsal hesabı alanına dahil edileceğinden ek inşaat alanı getirebileceği, teklifin bu tarafıyla yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olacağı düşünülmektedir.”

İBB’nin bu görüşüne karşın Üsküdar Belediyesi’nden gelen plan değişikliği teklifi, İBB Meclisi’nde AKP’li üyelerin oy ve oyçokluğu ile kabul edildi. CHP ve İYİ Parti kümeleri teklife ret oyu verdi.

Kandilli sırtında Cemile Sultan Korusu’nun doğu kapısının karşısında yer alan kelam konusu parsel, merkezi Ankara’da bulunan Büyükhanlı Kardeşler İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ’ye ilişkin. İmar planlarında park olan yer, mevcutta 23 parsel maliklerince havuz olarak kullanılıyor. İmar Komisyonu’nun raporunda yer alan bilgiye nazaran, 33 ve 23 no’lu parsellerin sahipleri birebir. Parkı havuz olarak kullanan 23 no’lu parsel sahipleri, Üsküdar Belediyesi’ne, ‘ecrimisil’ olarak kira ödüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir